Spotkanie-Ekologia i Ochrona Środowiska w gminie Krzeszowice

Spotkanie w sprawie Ekologii i Ochronie Środowiska w gminie Krzeszowice

Niesamowicie miło było Państwa gościć 25.04.2023 na spotkaniu w sprawie Ekologii i Ochrony Środowiska w gminie Krzeszowice 😊😊

Przed spotkaniem merytorycznym oprowadziliśmy zainteresowanych po naszych eksponatach związanych z gminą Krzeszowice.

Tak o tym spotkaniu napisała Rzetelna Gmina Krzeszowice na swoim portalu fb.

We wtorek odbyło się kolejne spotkanie mieszkańców, liderów społecznych, ekspertów w sprawie Ekologii i Ochrony Środowiska 🌿🌱w ramach projektu „gmina Krzeszowice Jutra”. 😊 Tym razem spotkanie odbyło się w Muzeum Ziemi Krzeszowickiej prowadzonym przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej – dziękujemy ❤️
Obszary w których wspólnie dyskutowaliśmy dotyczyły m.in: ⬇️
💨 Jakości powietrza w gminie Krzeszowice w tym analiza stężeń dobowych pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 w 2022 roku w podziale na miejscowości.
🚓Kontroli palenisk przez Straż Miejską w Krzeszowicach.
🔥Ilość kotłów różnych klas w gminie Krzeszowice oraz aktualnych przepisów prawnych.
🐾Gminnego programu opieki nad zwierzętami
🌿Zieleni w centrum miasta
🪣Analizy Stanu Gospodarki Komunalnej
Ciekawe dyskusje i wypracowane rozwiązania zostaną uwzględnione w raporcie przygotowywanym przez nasze stowarzyszenie ✌🏼

Ostatni post

Dołącz do nas!