Aktualności

Burmistrz Gminy Krzeszowice i Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej serdecznie zapraszają do udziału w konkursie wiedzy „Nasza Gmina Krzeszowice ”. Konkurs ma charakter otwarty - wziąć może w nim udział każdy, kto zna historię i teraźniejszość naszej gminy. Zmagania będą mieć dwa etapy: eliminacje w formie testu oraz finał na scenie podczas Majówki Hrabiny Zofii. Na najlepszych czekają nagrody finansowe i rzeczowe! Pytania dotyczyć będą tematyki zawartej w:
1) obowiązującym Statucie Gminy Krzeszowice dostępnym pod linkiem: Uchwała nr XXIX/314/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzeszowice
2) książce Juliana Zinkowa „Krzeszowice i okolice. Przewodnik turystyczny”, rok wydania 1988.

Termin składania zgłoszeń do udziału w konkursie upływa w dniu 24 maja 2017 r. o godz. 15.00.

Do pobrania:

Regulamin konkursu wraz z załącznikami - formularzem zgłoszenia i zgody (.doc)

Regulamin konkursu wraz z załącznikami - formularzem zgłoszenia i zgody (.pdf)

Konkurs Nasza Gmina Krzeszowice