Setki sióstr i braci. 70-lecie Państwowego Zakładu Naukowo-Wychowawczego

Wydarzenia » Setki sióstr i braci. 70-lecie Państwowego Zakładu Naukowo-Wychowawczego

 • Uroczyste otwarcie ulicy Władysława Śmiałka. Córki dyrektora Władysława Śmiałka: Ewa, Zofia, Halina przecinają wstęgę; obok Mieczysław Majewski, prezes Koła wychowanków. Fot. Stanisława Pyrdek
  Uroczyste otwarcie ulicy Władysława Śmiałka. Córki dyrektora Władysława Śmiałka: Ewa, Zofia, Halina przecinają wstęgę; obok Mieczysław Majewski, prezes Koła wychowanków. Fot. Stanisława Pyrdek
 • Uroczyste otwarcie ulicy Władysława Śmiałka.Wstęgę przecina starosta Powiatu Krakowskiego Józef Krzyworzeka. Fot. Stanisława Pyrdek
  Uroczyste otwarcie ulicy Władysława Śmiałka.Wstęgę przecina starosta Powiatu Krakowskiego Józef Krzyworzeka. Fot. Stanisława Pyrdek
 • Uroczyste otwarcie ulicy Władysława Śmiałka.Wstęgę przecina burmistrz Wiesław Gregorczyk. Fot. Stanisława Pyrdek
  Uroczyste otwarcie ulicy Władysława Śmiałka.Wstęgę przecina burmistrz Wiesław Gregorczyk. Fot. Stanisława Pyrdek
 • Dyrektor Władysław Śmiałek i prof. Krwawicz
  Dyrektor Władysław Śmiałek i prof. Krwawicz
 • Uroczysty apel i złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą założyciela PZWN i pierwszego dyrektora placówki dr. Stanisława Jedlewskiego oraz wieloletniego dyrektora PDM i Studium Pedagogicznego Władysława Śmiałka. Fot. Maja Sokół-Augustyńska
  Uroczysty apel i złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą założyciela PZWN i pierwszego dyrektora placówki dr. Stanisława Jedlewskiego oraz wieloletniego dyrektora PDM i Studium Pedagogicznego Władysława Śmiałka. Fot. Maja Sokół-Augustyńska
 • Uroczysty apel i złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą założyciela PZWN i pierwszego dyrektora placówki dr. Stanisława Jedlewskiego oraz wieloletniego dyrektora PDM i Studium Pedagogicznego Władysława Śmiałka. Fot. Maja Sokół-Augustyńska
  Uroczysty apel i złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą założyciela PZWN i pierwszego dyrektora placówki dr. Stanisława Jedlewskiego oraz wieloletniego dyrektora PDM i Studium Pedagogicznego Władysława Śmiałka. Fot. Maja Sokół-Augustyńska
 • Uroczysty apel i złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą założyciela PZWN i pierwszego dyrektora placówki dr. Stanisława Jedlewskiego oraz wieloletniego dyrektora PDM i Studium Pedagogicznego Władysława Śmiałka. Fot. Maja Sokół-Augustyńska
  Uroczysty apel i złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą założyciela PZWN i pierwszego dyrektora placówki dr. Stanisława Jedlewskiego oraz wieloletniego dyrektora PDM i Studium Pedagogicznego Władysława Śmiałka. Fot. Maja Sokół-Augustyńska
 • Uroczysty apel i złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą założyciela PZWN i pierwszego dyrektora placówki dr. Stanisława Jedlewskiego oraz wieloletniego dyrektora PDM i Studium Pedagogicznego Władysława Śmiałka. Fot. Maja Sokół-Augustyńska
  Uroczysty apel i złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą założyciela PZWN i pierwszego dyrektora placówki dr. Stanisława Jedlewskiego oraz wieloletniego dyrektora PDM i Studium Pedagogicznego Władysława Śmiałka. Fot. Maja Sokół-Augustyńska
 • Uroczysty apel i złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą założyciela PZWN i pierwszego dyrektora placówki dr. Stanisława Jedlewskiego oraz wieloletniego dyrektora PDM i Studium Pedagogicznego Władysława Śmiałka. Fot. Maja Sokół-Augustyńska
  Uroczysty apel i złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą założyciela PZWN i pierwszego dyrektora placówki dr. Stanisława Jedlewskiego oraz wieloletniego dyrektora PDM i Studium Pedagogicznego Władysława Śmiałka. Fot. Maja Sokół-Augustyńska
 • Uroczysty apel i złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą założyciela PZWN i pierwszego dyrektora placówki dr. Stanisława Jedlewskiego oraz wieloletniego dyrektora PDM i Studium Pedagogicznego Władysława Śmiałka. Fot. Maja Sokół-Augustyńska
  Uroczysty apel i złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą założyciela PZWN i pierwszego dyrektora placówki dr. Stanisława Jedlewskiego oraz wieloletniego dyrektora PDM i Studium Pedagogicznego Władysława Śmiałka. Fot. Maja Sokół-Augustyńska

24 września 2016 roku pod hasłem Setki sióstr i braci obchodzono 70-lecie założenia Państwowego Zakładu Wychowawczo-Naukowego w Krzeszowicach.
Uroczystości rozpoczęło nabożeństwo w intencji zmarłych pracowników, wychowawców i wychowanków PZWN, nast. PDM i DDz. Zebranych w pięknie odnowionej świątyni powitał Proboszcz Parafii pw. św. Marcina, Dziekan Dekanatu Krzeszowickiego ks. dr Andrzej Szczotka. Nabożeństwo odprawił syn jednego z wychowanków - ks. Tadeusz Isakowicz Zaleski. Ksiądz Tadeusz wygłosił wzruszającą homilię, w której podkreślił znaczenie działalności krzeszowickiego Domu zarówno dla podopiecznych, jak i dla miasta. Sam także kontynuuje ideę opieki nad słabszymi prowadząc fundację im. Brata Alberta w pobliskich Radwanowicach.
Po Mszy św., z kościoła pw. św. Marcina, wszyscy przeszli do Sali Herbowej, gdzie przemówili starosta powiatu krakowskiego Józef Krzyworzeka, wicestarosta Wojciech Pałka, burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk i prezes Koła byłych wychowanków, przyjaciół oraz sympatyków Państwowego Zakładu Wychowawczo-Naukowego, Państwowego Domu Młodzieży i Państwowego Domu Dziecka w Krzeszowicach Mieczysław Majewski. Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń uroczyście przedstawił uchwały Rady Miejskiej nadające tytuł Honorowego Obywatela Krzeszowic Sławie Przybylskiej i Stefanowi Bratkowskiemu – wychowankom PZWN. Odczytane zostały listy Sławy Przybylskiej oraz Stefana Bratkowskiego. W imieniu nieobecnego brata dyplom i statuetkę odebrał Andrzej Bratkowski.
Słów kilka poświęcono wystawie przygotowanej przez Dorotę Strojnowską: na czternastu planszach przedstawione zostały fotografie i dokumenty przedstawiające działalność PZWN, pedagogów i wychowanków. Wystawę można będzie oglądać w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Krakowskiej.
Kolejnym punktem napiętego planu było uroczyste otwarcie ulicy Władysława Śmiałka. Patron był wieloletnim dyrektorem Panstwowego Domu Młodzieży i Studium Pedagogicznego. Wstęgę przecięli przedstawiciele władz – starosta Józef Krzyworzeka, wicestarosta Wojciech Pałka, przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń, burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk i przewodnicząca Osiedla Parkowego – oraz córki Dyrektora zwanego przez wychowanków "Tatuńciem": Zofia, Halina i Ewa.
Z ulicy Władysława Śmiałka wszyscy udali się pod pałac. Dotrzeć mógł tam każdy, bowiem organizatorzy otrzymali zgodę Urzędu na wjazd kilku samochodów. Bardzo się ta zgoda przydała.
I znów były przemówienia, kwiaty, wzruszenie ogromne... i piosenki, śpiewane niegdyś na apelach, i wspomnienia. I dyplomy, i medale, na pamiątkę i z podziękowaniem za szczególny wkład w organizację imprezy.
Po obiedzie rozpoczęła się w Sali Herbowej konferencja z okazji 70. rocznicy powstania PZWN (nast. PDM i PDDz). Teresa Czerny przedstawiła (w skrócie) pismiennictwo na temat "pałacu" i wychowanków, Grzegorz Skrzypiec i Maciej Szaszkiewicz opowiadali o powstaniu drugiego tomu wspomnień wychowanków, zatytułowanego Nasz dom (który każdy zarejestrowany wychowanek otrzymał, na pamiątkę, na zawsze), Aleksandra Wróblewska mówiła o harcerstwie w PZWN i PDM, Barbara Sułkowska przedstawiła dyrektorów PDM, a Urszula Pasich-Bielczyk wzruszająco wspomniała wieloletnią wychowawczynię i dyrektorkę – Danutę Skwarę. Aleksandra Wróblewska omówiła działalność drużyn harcerskich działajacych w PZWN/PDM.
Po konferencji zaproszono wszystkich do auli Szkoły Muzycznej na koncert zespołu Hot d’Jazz Trio. Na program pierwszej części muzycy wybrali znane wszystkim utwory w jazzowej aranżacji – co nie mogło się nie podobać. Wykonawcami drugiej części byli wszyscy – śpiewano stare harcerskie i rajdowe przeboje, znane wszystkim. Co nader rzadko spotykane – nikt nie fałszował, słychać było, że koncepcja muzyki jako elementu wychowania i środka terapeutycznego, zastosowana przez dr. Jedlewskiego, świetnie się sprawdza po dziś dzień.
Po kolacji w Warszawiance wychowankowie utworzyli krąg wokół gladiatora i śpiewem zakończyli pełen wrażeń dzień.
Spotkanie wypadło znakomicie! Nic dziwnego, że już planowane jest następne.
Najbliższą okazją będzie spotkanie z Honorową Obywatelką Krzeszowic, Wchowanką PZWN Sławą Przybylską.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego Podziękowanie

Powstanie Państwowego Zakładu Wychowawczo-Naukowego, zorganizowanego w Krzeszowicach przez dr. Stanisława Jedlewskiego w roku 1946, miało ogromne znaczenie nie tylko dla wychowanków, lecz także dla miasteczka, które dzięki temu otrzymało szkoły średnie: Gimnazjum, następnie Liceum Ogrodnicze, Gimnazjum, następnie Technikum Przemysłu Drzewnego, Liceum Pedagogiczne oraz Ognisko Muzyczne, obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna 1 st. im. Zygmunta Noskowskiego.
Dzięki przedsięwzięciu Setki sióstr i braci, realizowanemu przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Krakowie, będą mogli się dowiedzieć o tym niezwykłym projekcie pedagogicznym także ci, którzy nigdy jeszcze o nim nie słyszeli.
W obchodach jubileuszu 70-lecia powstania Państwowego Zakładu Wychowawczo-Naukowego uczestniczyli nie tylko wychowawcy i wychowankowie, lecz także ich szkolni koledzy "z miasta" oraz osoby, które wcześniej o PZWN nie wiedziały. Dzięki wystawie i folderowi wiele kolejnych osób będzie mogło poznać historię Domu i
setek sióstr i braci.
W przygotowaniach do obchodów jubileuszu wzięło udział wiele osób. Dzięki Ich wsparciu i pomocy obchody miały tak uroczystą oprawę.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego dzieła.
Dziękujemy Księdzu Prałatowi dr. Andrzejowi Szczotce Dziekanowi Dekanatu Krzeszowickiego i Proboszczowi Parafii pw. św. Marcina oraz Księdzu Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu za wzruszające słowa i krzepiące nabożeństwo.
Dziękujemy Panu Staroście Krakowskiemu Józefowi Krzyworzece i Panu Wicestaroście Krakowskiemu Wojciechowi Pałce za wsparcie finansowe i życzliwość.
Dziękujemy Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Krzeszowicach Adamowi Godyniowi oraz Pani Wiceprzewodniczącej Rady Michalinie Nowakowskiej-Malczyk, Panu Burmistrzowi gminy Krzeszowice Wacławowi Gregorczykowi, Panu Sekretarzowi Janowi Berezie, Państwu Radnym – Robertowi Chochołowi, Jerzemu Ciężkiemu, Monice Dudek, Irenie Godyń, Stanisławie Maciejowskiej, Wojciechowi Poganowi, Agnieszce Sańce, Wojciechowi Styrylskiemu, Władysławowi Ziomkowi, a także Paniom Małgorzacie Bojkowskiej i Janinie Walkowicz oraz Panu Maciejowi Mazurowskiemu z Urzędu Miejskiego za udostępnienie Sali Herbowej i zapewnienie wspaniałej oprawy uroczystościom, wsparcie i życzliwość.
Dziękujemy Pani Dyrektor PSM Annie Cygal za udostępnienie auli szkolnej na koncert.
Dziękujemy Pani Dyrektor Katarzynie Gałeckiej, kierującej Domem Dziecka "Spokojna Przystań" w Miękini, za udostępnienie kronik i albumów, pomoc w przygotowaniu wystawy i folderu.
Dziękujemy Panu Komendantowi Straży Miejskiej Januszowi Mitce.
Organizatorzy: Zarząd SMZK i Koło byłych wychowanków, przyjaciół oraz sympatyków Państwowego Zakładu Wychowawczo-Naukowego, PaństwowegoDomu Młodzieży i Państwowego Domu Dziecka w Krzeszowicach
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.


Władysław Śmiałek (1914-2000) kierował Państwowym Domem Młodzieży niemal od początku, od 1947 roku – do roku 1967, kiedy przeprowadził się do Tarnowa. W Krzeszowicach założył także Studium Nauczycielskie.  z dniem 22 lipca 1986 roku został wpisany do Księgi Zasłużonych dla Miasta i Gminy Krzeszowice.

Wdzięczni wychowankowie wnioskowali o nadanie imienia Władysława Śmiałka jednej z krzeszowickich ulic – i tak się stało. Od lipca, na mocy uchwały Miejskiej Rady, prowadząca od ul. Chłopickiego do ul. Parkowej uliczka nosi nazwę Władysława Śmiałka.