Poznajemy ziemię krzeszowicką - cykl wykładów

Edukacja » Poznajemy ziemię krzeszowicką - cykl wykładów

Wiosną 2016 r. SMZK planuje przeprowadzenie konkursu wiedzy o ziemi krzeszowickiej, skierowanego głównie dla uczniów i seniorów. Bliższe informacje dotyczące konkursu oraz jego regulamin zostaną podane w terminie późniejszym.
Ponieważ tematyka konkursu jest obszerna, zaplanowaliśmy spotkania, podczas których przypomnimy historię naszej Małej Ojczyzny, artystów i naukowców stąd pochodzących, a także przyrodę i sposoby jej chronienia. Opowiadać będą członkowie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej i zaproszeni goście: Anna Łukasik – świetnie znająca historię Tenczynka i Rudna, Andrzej Furmanik, miłośnik historii i wsi Paczółtowice, Jan Kanty Wójcik – jak mało kto znający historię Nawojowej Góry. Wykłady są otwarte dla wszystkich i nie obligują do uczestnictwa w konkursie.
Wykłady będą się odbywały w siedzibie SMZK przy ul. Krakowskiej 30 w środy o godz. 17.

 

 

Harmonogram wykładów

Pomniki i tablice upamiętniające walkę o niepodległość na ziemi krzeszowickiej (Dorota Strojnowska) 25 listopada 2015  
Krzeszowice w okresie międzywojennym (Łukasz Skalny) 9 grudnia 2015  
Zabytki ziemi krzeszowickiej (Dorota Strojnowska) 16 grudnia 2015  
Krzeszowice po II wojnie światowej (Łukasz Skalny) 13 stycznia 2016  
Dzieje parafii pw. św. Marcina z Tours; także Żbik i Czatkowice (Dorota Strojnowska) 27 stycznia 2016  
Wirtualna wycieczka po kościele, kapliczkach i innych miejscach kultu (Dorota Strojnowska) 3 lutego 2016  
Historia uzdrowiska (Stanisław Klich) 17 lutego 2016  
Artyści i naukowcy ziemi krzeszowickiej (Dorota Strojnowska) 24 lutego 2016  
Historia Tenczynka i Rudna (Anna Łukasik) 2 marca 2016
Historia Nawojowej Góry i Gwoźdźca (Jan Kanty Wójcik) 9 marca 2016  
Historia Paczółtowic, Dębnika i Siedlca (Andrzej Furmanik) 16 marca 2016  
Historia Zalasu, Sanki i Frywałdu 30 marca 2016  
Historia Czernej (klasztor, zakład ks. Siemaszki, szkoła) 6 kwietnia 2015  
Historia Nowej Góry, Filipowic, Miękini, Żar i Ostrężnicy 13 kwietnia 2016  
Po co i jak chronimy zwierzęta (Wojciech Gałosz) 20 kwietnia 2016  
Bogactwo przyrody Krzeszowic i potrzeba jej ochrony (Anna Kubajak) 27 kwietnia 2016