Edukacja

Ważnym elementem rozwoju lokalnej społeczności jest szeroko pojęta edukacja. Stowarzyszenie angażuje się w nią przez prowadzenie Muzeum Ziemi Krzeszowickiej i wydawanie dwumiesięcznika "Ziemia Krzeszowicka", a ponadto realizuje różne przedsięwzięcia edukacyjne zarówno dla dorosłych ("Na naukę nigdy ne jest za późno"), jak i młodzieży (edukacja ekologiczna).