Dzień Otwarty 2014

Wydarzenia » Dzień Otwarty 2014

W sobotę 23 sierpnia 2014 r. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej zorganizowało Dzień Otwarty poświęcony setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej i wymarszowi Legionów z Krzeszowic.
W samo południe przed budynkiem szkoły przy ul. Krakowskiej, w którym w sierpniu 1914 roku stacjonowali legioniści, odbył się uroczysty apel. Uczestniczyli w nim członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Artyleria”, tym razem w mundurach Księstwa Warszawskiego, oraz – po raz pierwszy w naszym gronie – Jacek Stawoski, ułan Kawalerii Ochotniczej Szwadronu Niepołomice, w barwach 8 Pułku Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego uczestniczącego w krakowskich i ogólnopolskich rewiach konnych. Właśnie on, w mundurze legionowym, odczytał fragmenty dziennika Władysława „Selima” Brunnégo. Nawiasem mówiąc, po drugiej stronie ulicy Krakowskiej stał dom rodzinny „Selima”.
Zabrał także głos radny wojewódzki Wacław Gregorczyk, który pogratulował nam inicjatywy i życzył powodzenia w kolejnych edycjach.

Spod szkoły przeszliśmy do siedziby SMZK. Na dole została przedstawiona plenerowa wystawa „Galicja w ogniu”, zrealizowana przez Macieja Mazurowskiego. Przedstawione na niej zostały kopie dokumentów, wśród nich odezwa cesarza Franciszka Józefa Do moich ludów, w której zaprezentował swe stanowisko i którą cytuję za nadzwyczajnym dodatkiem do nr. 170 „Gazety Lwowskiej”.
Kolejna, Wymarsz Legionów z Krzeszowic, została zrealizowana w oparciu o zbiory SMZK oraz nowo pozyskane kopie obrazów przez Dorotę Strojnowską. Pokazane zostały obrazy przedstawiające czyn legionowy i postacie krzeszowickich legionistów ze zbiorów SMZK. Można zobaczyć Rozdawanie broni w sierpniu 1914 roku przed szkołą w Krzeszowicach oraz Punkt obserwacyjny pędzla Tadeusza Gillerta, a także obraz przedstawiający obalenie słupów granicznych malowane przez Czesławę Bzowską. Wśród portretowanych – Władysław Selim Brunné, Alojzy Kaczmarczyk, Antoni, Ignacy i Karol Hniłkowie.
Nowością są kopie artefaktów, które SMZK zawdzięcza życzliwości Dyrekcji Muzeum Narodowego w Krakowie i kustoszowi wystawy Legiony Polskie 1914-1918 Piotrowi Wilkoszowi. MNK bowiem pomogło SMZK pozyskać kopię nieznanego dotychczas naszej publiczności obrazu Jerzego Kossaka Józef Piłsudski na czele Legionów Polskich przekracza granicę zaboru rosyjskiego, stanowiącego własność prywatną i pokazywanego obecnie na wystawie w MNK, a także udostępniło kopie portretów pochodzącego z Krzeszowic Andrzeja Józefa Teslara: autorstwa Leopolda Gottlieba oraz Jana Rembowskiego, stanowiące własność Muzeum Narodowego w Krakowie.
Ta wystawa będzie czynna w SMZK do połowy listopada.
Po wernisażu wystawy na podwórzu członkowie „Artylerii” poprowadzili warsztaty rekonstrukcji historycznej, prezentowali broń i sprzęt obozowy. Wszyscy pokrzepiali siły kiełbaską z rusztu – i przywiezioną przez państwa Gregorczyków wyborną fasolką.
Ku czci Legionów i legionistów członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej Artyleria oddali salut artyleryjski. Podczas warsztatów rekonstrukcji historycznej strzelano także z karabinu.

 

tekst Dorota Strojnowska

zdjęcia Paulina Strojnowska