145 lat Rady Gminy

Historia Krzeszowic » 145 lat Rady Gminy


Pierwszą Radę Gminy Krzeszowice tworzyli: Jacenty Bogacki, Antoni Bauman, Edward Majewski, Józef Kosobucki, Piotr Kurdziel, Paweł Noworyta, Jan Vogler, Adam Bogacki, Franciszek Piętakiewicz (zastępca wójta), Kasper Zięba, Ludwik Szopski. Naczelnikiem gminy został Jacenty Bogacki. Sprawował obowiązki do 1869 r., kiedy na stanowisko to wybrano  Franciszka Plinkiewicza. Bardzo długi okres pełnienia urzędu naczelnika przez Franciszka Plinkiewicza zakończył się w 1885 r. Na posiedzeniu rady, które odbyło się 9 listopada 1885 r. nowym naczelnikiem został Franciszek Kantorek (dotychczasowy zastępca), zastępcą – Franciszek Orczykowski, a były naczelnik Franciszek Plinkiewicz został asesorem. 17 marca 1886 r. nowy naczelnik odebrał od swego poprzednika inwentarz gminny, na który składały się: 1 buława wójtowska, 1 pas wójtowski z orłem, 1 szafa na papiery z 12-ma przegrodami,2 pieczątki gminne – stara i nowa, 1 żelazne kajdany, 1 stół duży kancelaryjny ceratą pokryty z 4-ma szufladami, 2 krzesełka stare góralskie, 40 wiaderek służących do gaszenia pożaru, 1 młot do tłuczenia kamienia, 2 beczki na wodę do pożaru ognia służyć mające, 1 mapa gminy Krzeszowice z siedmiu kart złożona, 1 protokół parceli gruntowych, protokół i akta od 1867 r., zbiór Ustaw Administracyjnych z trzech tomów się składający, 1 Statystyka gmin, miast i powiatów Galicyi r. 1874, Dziennik praw państwa i rozporządzeń od 1867 do 1885 r. oraz reszta ruchomości, które obecnie są własnością gminy, jak to: obraz Najjaśniejszego Pana w ramach za szkłem, Obraz Matki Boskiej w ramach za szkłem, 1 stół z drzewa miękkiego o jednej szufladzie, 1 Krzyż z wizerunkiem P. Jezusa i 2 lichtarze, 1 sukno na stół zielone, 10 stołków nowych góralskich, 1 dzwonek sesyjny, 1 lampka do świecenia stołowa duża, 1 zegar ścienny, 1 grabie żelazne do rozgrabywania kamienia na drodze są sprawione […] za bytności Przełożonego gminy pana Franciszka Plinkiewicza i zapłacone z funduszów gminnych.

Kolejnych  włodarzy naszej gminy przedstawiono poniżej.

 

Władze Krzeszowic w latach 1867-2011

 

Naczelnicy Gminy

Imię i nazwisko Okres pełnienia urzędu
Jacenty Bogacki 1867-1869
Franciszek Plinkiewicz 1869-1885
Franciszek Kantorek 1885-1899
Walenty Krawczyński 1899-1908
Jan Nowaczyński 1908-1914
Bronisław Janicki 1914-1918
Włodzimierz Rybacki* 1918
Marian Kopff* 1918-1919
Franciszek Kulczycki 1919-1925

 

Burmistrzowie Miasta

Franciszek Kulczycki 1925-1927
Witold Olszewski** 1927-1929
Juliusz Stanisław Harbut** 1929-1931
Jan Walkowski 1931-1937
Adam Bogacki* 1937-1939
Włodzimierz Mirocki* 1939
Henryk Dziecichowicz*** 1939-1940
Bruno Kochański*** 1941-1945
Antoni Zaręba 1945
Józef Ropka 1945
Marcin Mikołajski 1945
Kazimierz Małodobry 1945-1948
Paweł Cyganik 1948-1950
Władysław Korpała 1950

 

Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej

Józef Sarnek 1950-1954
Stanisław Żmudziński 1954-1976

 

Naczelnicy Miasta i Gminy

Edward Fiedor 1976-1978
Adam Jasiński 1978-1985
Marian Nowak 1985-1990

 

Burmistrzowie Gminy

Zygmunt Kuchta 1990-1994
Wiesław Jagiełło 1994-2006
Czesław Bartl 2006-

    
*Pełniący obowiązki
** Tymczasowy Kierownik Zarządu Miasta
***Mianowani przez niemieckie władze okupacyjne